EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR

הקהיה ועיבוד מחדש בעזרת תנועות עיניים

מדובר בשיטה טיפולית שפותחה על ידי ד”ר פרנסיס שפירו הפסיכולוגית האמריקאית בשנת 1987. השיטה הוכחה כיעילה לטפל בסימפטומים וסבל הנובעים מחשיפה לאירועי חיים שליליים. מדובר בגורמי מצוקה מהמדרג הגבוה ביותר כגון אונס או הלם קרב ועד למדרג גבוה פחות כגון חוסר בטחון, חרם, השפלה או כישלון.

מהות השיטה בשימוש בגירויים בילטרליים המערבים את שני ההמיספרות של המוח לעיבוד החוויה הלא מעובדת. על פי תיאוריה של ד”ר שפירו, בדרך כלל במהלך חוויה שגרתית מתרחש העיבוד שלה וכך פועל מנגנון התמודדות נוירולוגי וקוגניטיבי. במצב של הצפה הזיכרון שמורכב מתמונות, קולות, רגשות, תחושות גוף – לא מצליח להשלים את עיבוד שבו יש צורך. כתוצאה מכך הזיכרון הלא מעובד מאוחסן באופן דיספונקציונלי ברשת זיכרון נפרדת וממשיך להציק ולהציף.

מטרת הטיפול ב-EMDR היא להשלים את עיבוד הזיכרון הדיספונקציונלי וגולמי. שילוב של תנועות העיניים וריכוז בזיכרון הדיספונקציונלי מאפשר להפעיל את שתי עונות המוח לעיבוד הנוירופיזיולוגי הרצוי. בכך מתפתחים מנגנוני התמודדות אדפטיביים יותר והמצוקה יורדת ומצטמצמת.